Allemansrätten för bärplockare

Skog i Sverige

Unik Allemansrätt i Sverige

I Sverige har vi en unik och ibland omdebatterad Allemansrätt. Allemans rätten finns även i många andra länder, exempelvis våra grannländer Norge, Danmark och Finland men även i andra delar av Europa, exempelvis England, Tyskland och Schweiz.

Det som gör Sverige unikt är att allemansrätten här inte är lika “sträng” som i andra länder. Här är det nämligen mer fritt för dig som plockare att befinna dig på privat mark eller statlig mark för att plocka bär. Detta eftersom själva lagen (som står nedskriven i miljöbalken) inte är så detaljerad beskriven vilket resulterar i en friare och mindre strikt lag. Ibland kan lagen dock vara svårt att tolka och det har hänt att det blivit konflikter runt lagen.

Lyckligtvis har Naturvårdsverket – som är den statliga myndigheten för miljöfrågor i Sverige, beskrivit allemansrätten genom olika riktlinjer, dessa är beskrivna här nedanför:

Riklinjerför Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen

Vilt växande bär och svamp tillhör markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset.”

Men markägaren får inte hindra någon från att plocka dem på marker där allemansrätten gäller 

Du kan inte åberopa allemansrätten som skäl för att markägaren ska ta särskild hänsyn till bären vid exempelvis skogsskötsel.”

Sommarnatt

Allemansrätten i Sverige ger dig alltså friheter att vistats i skog och mark oavsett vem som äger marken. Detta är få förunnat i övriga länder. Dock är det viktigt att uppmärksamma att andra regler kan gälla om du vill plocka bär i nationalparker och naturreservat. För att veta reglerna vid dessa platser bör du kontakta din lokala kommun eller länsstyrelse.

För att läsa mer om allemanrätten på Naturvårdsverkets hemsida tryck här

Trevlig bärplockning!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial