Medelmåttlig blåbärskörd 2019

Förra sommarens värmebölja gjorde att många blåbär torkade bort. Detta år verkar blåbär återhämtat sig på många ställen i Sverige som gjort att det finns betydligt fler blåbär i skogarna än 2018.

Årets blåbärskörd

Årets blåbärskörd verkar vara medelmåttlig på de flesta ställen i Sverige. Det innebär att detta år varken är ett “katastrof år” eller ett “super år” när de kommer till att finna blåbär i skogen, ett mellan år helt enkelt.

Barpris.se har under våren gjort mätningar på olika platser kring Västerbotten för att följa årets utveckling av blåbärskörden. I slutet på maj såg det väldigt bra ut. En finns försommar med sol och regn bidrog till att det fanns rikligt med blåbärsblommor som senares skulle bli blåbär.

Varierande mognad i skogen

Men vid kontroller i början på Juli på provytorna upptäcktes att många blommor inte utvecklats till kart/gröna bär. På två av tre provytor fanns det inga bär överhuvudtaget och på den tredje provytan hade drygt 10% av blommorna mognat till bär. Det är inte säkert att provytorna som barpris.se mätt på är representativt för hela Västerbotten och Norrland, men mätningarna ger i alla fall indikationer på ett bättre blåbär år än 2018.

En möjlig orsak till att många blommor inte mognat till bär kan vara att blommorna tagit skada och dött av nattfrost. I mitten på Juni var det en frostnatt i Västerbotten. Det var lite oturligt eftersom frostnätter enligt SVT inte ska uppkomma efter 15 juni i Norrland

I södra Sverige, närmare bestämd Götaland, finns det också källor som nämner att årets blåbärskörd är medelmåttlig.

Finkamma årets platser på bär

På vissa platser där man vanligtvis brukar finna blåbär finns det alltså risk för att det inte har mognat i år. Därför gäller det att ställa in sig på att man får söka lite mer än vanligt för att finna årets bär.

Ett tips för i år är att söka blåbär på flera ställen och vid platser med skyddande träd, men inte i områden där skogen ligger så tätt att solen haft problem att kunnat lysa igenom.

Undvik också dalgångar eller gropar i skogen där det kan ha varit frost från frostnätter, eftersom frosten lättare kan ha funnits på dessa platser. Ta tillvara på de platser som faktiskt gett bärskörd i år och “finkamma” den platsen på alla bär innan du går vidare för att finna fler bär på andra platser..

Exempel på skog som är bra för att finna blåbär

God bärplockning på er!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial