Förra årets bärskörd var 85% mindre jämför med ett bra år – 2019 verkar bli bättre!

Hettan ställde till det

Enligt SLU producerade den svenska skogen drygt 200 000 kilo blåbär och lingon förra året. I jämförelse med 2016, som var ett bra bär år, med en bärproduktion på uppskattningsvis 1 200 000 blåbär och lingon innebär det en minskning på drygt 85%.

Det dåliga året 2018 förklaras av det som ni säkert minns mest från förra årets sommar – värmeböljan!

Värmen gjorde att bären på blåbärsriset “brändes” bort i den långvariga och starka värmen från solen. De bär som klarade sig kvar, vart ofta inte större än normal storlek, framförallt i södra Sverige.

Blåbärsprognos 2019

Ett moget Blåbär på ris

Blåbär har stor hjälp av vattendrag och höga träd för att inte värmas bort. Blåbäriset har också underjordiska rötter som kan växa sig fler meter under marken så att rötterna kan finna vatten på många ställen i skogen där bäckar, sjöar och andra vattendrag finns. Om vi bjuds på liknande värmebölja i sommar gäller det att söka blåbär på platser i skogen där bären får bättre förutsättningar att skydda sig mot torkan.

I Norrlands kustland har det varit en varm försommar och det har bjudits på en del välbehövliga regnskurar, vilket har varit gott för växtligheten i skogen. Nattfrosten som enligt SVT brukar sluta kring 1 Juni i Norrlands kustland och kring 15 Juni Norrlands iland, är bären värsta fiende under den tidiga sommaren och kan vara förödande för hur karten, blommorna och bären utvecklar sig fram till blåbärskörden.

Blåbär innan de är fullt mogna
Blåbärs blommor

Blåbärs skörden för 2019 verkar vara lovande men det är svårt att dra några stora slutsatser om 2019 än så länge. Vid observationer och mätningar av bärkart och blommor i maj på olika platser kring Norrland kustland(Umeå) finns det drygt 140-200blommor/kart per 1 kvadratmeter vilket indikerar för ett blåbärs i Norrland år som inte är lika dåligt som förra årets besvikelse och nog pekar mer mot ett normalår, men förändringar för bärens utveckling kan ske då vi enbart är i mitten på Juni än.

Mer uppdateringar om blåbär, lingon, hjortron och skogshallon kommer senare i sommar!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial