Hur vårvädret hänger ihop med ett bra eller dåligt blåbärs år till sommaren

Snörik vinter ger gott om vatten till bären

Våren är alltid lika välkommen varje år. Dagarna blir både ljusare och varmare vilket vi verkligen förtjänar efter en lång vinter!

En vinter med mycket snö ute i skogen är väldigt bra för blåbär att mogna och bli fina till sommaren. När snön smälter på våren bildas vatten som sjunker ned i marken och fångas upp av blåbärsriset rötter. Dessa rötter kallas Rihzomer och kan sträcka sig flera meter i förgreningar under marken.

Om bären i skogen får för lite vatten från nederbörd eller snösmältning är det risk för att bären blir små, torra eller omogna.

Du kanske minns sommaren 2018 med skogsbränder, värmeböljor om vartannat som blev den varmaste sommaren på över 200 år? Det är ingen slump att 2018 också var det sämsta blåbärsåret på hela 40 år!

Känsliga mot nattfrost

Under några veckor på våren blommar blåbärsplantas knoppar ut till små blåbärsblommor. Dom här blommorna är verkligen vackra men så små att man ibland måste lägga sig på knä i skogen för att se dem.

Blåbärsblommor

Blåbärsplantorna ärväldigt känsliga för nattfrost. I Norrland händer det ibland att nätter på våren blir kalla med minus grader, så sent som Maj månad. Om detta inträffar finns risk att blommorna tar skadad av frosten vilket leder till en mindre mängd mogna blåbär till sommaren.

Ifall detta sker kan det vara en god idé att försöka plocka blåbär på ställen i skogen som ger ett naturligt skydd mot frost t.ex. sluttningar eller höjder där träden står tätt tillsammans.

Vintern som gick 2018/2019

Enligt SMHI blev vintern i Sverige 2018/2019 något mildare än normalt och nederbörden blev något rikligare än normalt. Norrland har varit snötäckt igenom hela vintern ändå från i börja av December. Om snösmältningen tar fart denna vår 2019 och vi inte får några frostnätter finns det alltså goda förutsättningar för blåbär till sommaren!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial