Riklig blåbärsblomning i Finland – Mer än förra året

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation i Finland. Enligt deras hemsida arbetar de b.la. för att främja en hållbar användning av naturresurser. I en artikel i Hufvudstadsbladet berättar organisationen att de observerat en rikligare blåbärsblomning i Finland jämfört med förra året.

“-Antalet blommor som observerats har överskridit medeltalet i bland annat Egentliga Finland, östra Nyland och Savolax”, säger Naturresursinstitutets specialforskare Rainer Peltola i ett pressmeddelande.”‘

Riklig blåbärsblomning är positivt för en god blåbärsskörd

Riklig blåbärsblomning kan ge en indikation på hur sommarens blåbärsskörd förväntas bli. Det är positivt för en god blåbärsskörd till sommaren att det blommar mycket på våren, men det är tyvärr ingen garanti för att skörden blir god.

Blåbär under våren

Faktorer som påverkar hur blommorna mognas till bär är b.la. att vädret ska hålla sig någorlunda stabilt milt med måttliga sommartemperaturer och nederbörd.

“– Av de vilda bären är blåbär mest känsliga för frost. De drabbas av frostskador om den snöfria marken fryser till tio grader. De här skadorna är oftast lokala och förstör högst 50 procent av skotten ovanpå jorden, säger specialforskare Rainer Peltola vid Naturresursinstitutet till nyhetsbyrån STT.”

“– Lingon klarar frosten bättre än blåbär. Hjortron får nya skott varje år, så de påverkas inte direkt av vädret föregående vinter, säger Peltola

Vidare berättar Peltola i Hufvudstadsbladet att “-…är för tidigt att bedöma hur väl pollineringen lyckas och ge en noggrann prognos om årets blåbärsskörd. Värmeböljor och torka under sommaren kan ha stor inverkan på skörden “.

“– Värmen och torkan i början av sommaren påverkar hur pollineringen lyckas. Värmen underlättar för pollination, men torkan kan påverka storleken på bären, säger Peltola”

Snöfattig Vinter

I Finland har man i likhet som Sverige upplevt en snöfattig vinter på många håll. Att det kommer snö på vintern är viktigt för att blåbärsblommorna ska få tillräckligt vatten på våren när snön töar. En snöfattig vinter tenderar att ha negativa följder för en god blåbärsskörd.

Enligt Peltola klarar sig blåbären bra efter enskilda snöfria vintrar. Det här för att 80 procent av växten är i jorden. Men “…Återkommande vintrar utan snö och snöskador på grund av dem kan börja försvaga kommande blåbärsskördar.”

God bärplockning på er!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial