Skogsbär ska utvecklas till nya produkter

Nya användningsområden för skogsbär

Luleå tekniska universitet (LTU) släppte nyligen ett pressmeddelande där de lanserar ett projekt för att utveckla skogsbär. Material från blåbär, lingon och hjortron ska utvecklas till nya produkter inom exempelvis förpackning och tandvård (LTU, 2018).

 Bär vax är materialet som är intressant

Det är framförallt bärvaxet från skogsbären som är av intresse för forskarna. Bär vax verkar uppkomma som en rest produkt när bärföretagen gör sina produkter som t.ex. sylt eller saft. Nu vill forskarna undersöka ifall vaxet kan användas till nya produkter och nya kompositmaterial. Detta kommer göras genom att materialet som är byggd av bär vax testats i syfte för att se hur de reagerar i olika temperaturer och belastningar (LTU, 2018).

“– Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten men för närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. När juicer och andra produkter tillverkas blir vaxet en restprodukt som i nuläget går till spillo. Istället vill vi ta tillvara på bärvaxet och öka värdet av råvaran för bärindustrin, säger Roberts Joffe, professor i polymera kompositmaterial vid Luleå tekniska universitet.”

”…Förutom kosmetiska produkter så ser forskarna även möjligheter att använda bärvax i tandvårdsprodukter, förpackningar och för att utveckla och tillverka nya kompositmaterial.”

 Budget på 10 miljoner med stöd från EU.

Projektet har en budget på 1 miljoner euro. 1 miljon euro motsvarar ungefär 10 miljoner kronor (Valuta.se, 2018).

LTU bidrar med 200 tusen kronor var av 65% kommer från EU och resterande kapital från region Norrbotten. I det projektet ingår flertalet experter inom materialvetenskap, kemi, nanoteknik och biologi (LTU,2018)

“– Vi vill kunna visa exempel på befintliga produkter som lokala företag producerar som skulle bli bättre med hjälp av bär vax och visa att arktiska bär är en skatt som vi bör ta tillvara. En produkt baserad på vilda bär som produceras i Skandinavien borde också ha bra förutsättningar att bli ett starkt varumärke, säger Roberts Joffe.”

 

Referens
Luleå Tekniska Universitet. (2018, juli) Vax från arktiska bär kan bli nya produkter. Hämtad 2018-07-19 från: https://www.ltu.se/research/subjects/Polymera-kompositmaterial/Nyheter-och-aktuellt/Vax-fran-arktiska-bar-kan-bli-nya-produkter-1.178044
Valtus.se egna Växlingskurs mellan EUR/ SEK 2018-07-19. Hämtad 2018-07-19 från https://valuta.se

 

 

 

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial