Så mycket tjänar Thailändska bärplockare i Sverige

I år har drygt 5000 personer från utlandet fått tillstånd från Migrationsverket att komma hit till Sverige för att plocka skogens bär. Trenden verkar öka eftersom det är ca 1500 fler än de som fick tillstånd förra året.

För att komma till Sverige och plocka bär som medborgare utanför EU kräver Migrationsverket att plockaren bli beviljad ett arbetstillstånd. Tillståndet måste vara godkänt innan plockaren reser till Sverige. För att uppfylla kraven för arbetstillstånd krävs b.l.a. att plockaren har ett giltigt pass och att hen blivit erbjuden anställningsvilkor som är på samma nivå som svenska kollektiv avtal eller avtal som är vanligt inom yrket eller branchen.

Det innebär att:

Plockaren erbjuds minst 13.000 kronor i lön före skatt.

Att Arbetsgivaren har för syfte att erbjuda sjukförsäkring, livförsäkring, pensionsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Arbetsgivaren måste betala ut lönen till plockarna även om de finns för lite bär i skogen, eller om plockarna inte klarar av att plocka de mängd som motsvarar deras lön (Migrationsverket, 2018).

Några av de vanligaste etniciteterna som kommit hit och plockar skogsbär är Thailändare och Bulgarer.

Tjänar drygt 23.000 i månaden

Dagens nyheter intervjuade nyligen ägaren för bärföretaget Västiöns vilda produkter. Västiöns vilda produkter är baserat i Hoting Jämtland. Företaget köper upp bär av plockare och säljer bären vidare till andra uppköpare.

I intervjuen berättar ägaren Eliassion att en Utländsk bärplockare som kommer hit får i allmänhet betala resa, boende och omkostnader själv. Men utöver dessa omkostnader får de utländska plockarna en fast månads lön inklusive semester ersättning.

Eliasson berättar vidare:

“Jag har 14 thailändska bärplockare… De har ju en garantilön som innebär att de ska ha 23.000 inklusive semesterersättning per månad. Men vi räknar med att det ska gå bättre. Förra året var ett bra bärår, då tjänade mina plockare i snitt 62.000 över två månader. I år kanske de kommer upp i ett snitt på 50.000 kronor, säger Ulf Eliasson.”

Den svarta marknaden ett problem

D Westin är bäruppköpare inom bärindustrin och säljer själv bär. Hon berättar att det finns ett problem bland utländska bärplockare som inte följare reglerna.

“– Problemet är att många kommer hit på släktbesök och sedan arbetar svart. De kan plocka upp till ett halvt ton medan de här. Allt säljs svart, ofta via Swish. Det leder till en illojal konkurrens för oss som betalar skatt. Jag skulle önska att Skatteverket och bankerna kunde börja kolla det där mer, säger Dang Westin.”

Referenser
https://www.dn.se/ekonomi/barbrist-slar-mot-thailandska-plockare-och-foretag/

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sarskilda-regler-for-vissa-yrken-och-lander/Barplockare.html
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial